Västra Götalandsregionens Innovationssluss

Diarienummer 2009-04655
Koordinator Västra Götalandsregionen - Regionutvecklingssekretariatet
Bidrag från Vinnova 2 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2010 - mars 2011
Status Avslutat