Varudistributionsindex för incitamentstyrd samordning av städers varudistribution

Diarienummer 2008-03845
Koordinator Conlogic Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 430 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - januari 2010
Status Avslutat