Varudistributionsindex för incitamentstyrd samordning av städers varudistribution

Diarienummer
Koordinator Conlogic Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 430 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - januari 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-03845

Statistik för sidan