Varnings- och trafikledningssystem vid extremt väder

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för datavetenskap och kommunikation
Bidrag från Vinnova 3 200 000 kronor
Projektets löptid juni 2008 - juni 2011
Status Avslutat