Värmepump för kyltransporter

Diarienummer
Koordinator THERMO POWER SCANDINAVIAN AB
Bidrag från Vinnova 496 225 kronor
Projektets löptid november 2012 - februari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med förstudien är att utifrån de resultat som genereras här utforma ett FoU-projekt där en prototyp av kylaggregatslösningen testas under olika förhållanden för att verifiera och optimera design och funktion.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien ämnar resultera i en konkret plan, inklusive åtaganden från involverade parter, för de studier som skall utföras i FoU-projektet.

Upplägg och genomförande

Att utveckla ett kylaggregat för kyltransport som har låg miljöpåverkan genom energieffketivitet och köldmedier med försumbar växthuspåverkan. Att verifiera detta aggregat i labmiljö.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-02687

Statistik för sidan