Värmeackumulator för Industriugnar

Diarienummer 2009-03794
Koordinator Electro Heat Sweden Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - augusti 2010
Status Avslutat