Värmeackumulator för Industriugnar

Diarienummer
Koordinator Electro Heat Sweden Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - augusti 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03794

Statistik för sidan