Världens bästa regionala utbildningssystem

Diarienummer
Koordinator Handelskammaren Mittsveriges Service AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid januari 2005 - december 2007
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2005-01437

Statistik för sidan