Världens bästa regionala utbildningssystem

Diarienummer 2005-01437
Koordinator Handelskammaren Mittsveriges Service AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid januari 2005 - december 2007
Status Avslutat

Externa länkar