Variabel växellåda som möjliggör konstant varvtal för generatorer ombord på fartyg

Diarienummer 2015-05505
Koordinator Optixmarine AB
Bidrag från Vinnova 438 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - juni 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

Optixmarine erbjuder nästa generationens bränslebesparing i form av en patentsökt växellåda ´OptixDrive´ som möjliggör 25% bränslebesparing för fartyg med axelgenerator. Det här projektet syftade i teknik- och affärsutveckling för ovanstående produkt och har bland annat resulterat i en genomarbetad detaljerad design av Optixdrive samt startpunkten för utbildningsplattformen ´OptixAcademy´, som syftar i att sprida ledande kunskap och erfarenhet inom energibesparing för besättningar och rederier.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av det här projektet är en vital del av kommersialiseringen av OptixDrive och effekten är att OptixMarine AB nu kan ta nästa steg mot att etablera lösningen på marknaden. Vi har även under projektet grundat och tagit fram utbildningsplattformen ´OptixAcademy´ samt analysverktyget ´OptixAnalytics´ - som tillsammans med OptixDrive bildar den kompletta lösningen som vi erbjuder våra kunder. Som fortsättning på detta projekt så har EU-komissionen beslutat att stödja utvecklingen av OptixDrive genom deras SME Instrument, även kallat ´Champions League för startups´.

Upplägg och genomförande

I projektet har vi, i tätt samarbete med ledande leverantörer, gjort en produktdesign som resulterat i produktionsritningar för OptixDrive´s första enheter. Under projektet så har det även genomförts en marknadsanalys som identifierat en mängd attraktiva kunder. För att vidare nå ut med lösningen på den globala marknaden så har vi beslutat att närvara på den största industrimässan SMM i Hamburg i September, där vi kommer att ställa ut tillsammans med Svenskt Martintekniskt Forum (www.smtf.se).

Externa länkar

Optixmarine AB´s hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.