Varför lossnar ledproteser? En ny förklaringsmodel med nya möjligheter.

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Bidrag från Vinnova 2 958 412 kronor
Projektets löptid juli 2010 - juni 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04077

Statistik för sidan