VÅRDeTIK

Diarienummer 2015-05416
Koordinator CHECKUP AB
Bidrag från Vinnova 490 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - maj 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

Målet med förstudien var att utreda de konceptuella, innehållsmässiga och affärsmässiga förutsättningarna för en produkt/tjänst VÅRDeTIK som kan stödja strategiskt arbete med vårdetiska frågor hos vårdgivare inom vård och omsorg. I projektet har vi tagit fram en webbaserad demonstrator bestående av en fokusgruppsbaserad verksamhetsutvecklingsdel och en del för dagligt stöd i vårdsetiska frågor i samverkan med berörda vårdgivare.

Resultat och förväntade effekter

Demonstratorn har ett antal olika funktionaliteter. Verksamhetsdelen ger stegvis instruktion för att stödja verksamhetsutveckling kring vårdetiska frågor inom äldreomsorg. I stöddelen görs etiska problem med tillhörande strategier hämtade ur verksamhetsutvecklingsdelen tillgängliga för användare från alla anslutna vårdgivare med möjlighet att kommentera, recensera och komplettera med egna etiska problem och strategier. Demonstratorn har mottagits med stor entusiasm hos potentiella användare.

Upplägg och genomförande

Projektet har arbetet med fokusgruppsmetodik i samverkan med företrädare för äldreomsorg och personlig assistans. En baslinjemätning gav förutsättningar för att ta fram en första webbaserad demonstrator som sedan testades i fokusgruppssammanhang, vilket ledde till ytterligare utvecklingsidéer. Olika affärsmodeller har diskuterats internt i projektet och stämts av med potentiella kunder genom strategiska intervjuer med berörda vårdgivare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.