Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Värdering av flygplans överlevnad

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - Saab Aerosystems
Bidrag från Vinnova 1 900 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - juni 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att möjliggöra värdering av nyttan av ett telekrigssystem när det ingår i ett multisensorsystem där nyttjandet av sensorsystemets delar fördelas av en resursstyrare. Eftersom den har ett dynamiskt beteende måste det finnas en tvåvägsriktad länk, med förmåga att förmedla information mellan sensorsystemet och den taktiska simulatorn som används för att genomföra värderingen. Vidare är det önskvärt att stärka kontakten mellan akademi och industri, eftersom Försvarshögskolan besitter ett unikt perspektiv på militärteknik och dess applikationer.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det förväntade resultatet av projektet, vilket uppnåtts, var primärt att åstadkomma en tvåvägsriktad länk mellan en resursstyrare med en taktisk simulator. För att nå fram har det varit nödvändigt att förstå både resursstyrarens och den taktiska simulatorns funktion. För att skapa ett verktyg som ska användas vid värdering är det också viktigt att förstå vad som ska värderas, i det här fallet en omvärld med teknisk utrustning och taktiska möjligheter. Kunskapen om egenskaper hos de ingående systemen och användningen blir därför en nödvändig del i själva värderingsarbetet.

Upplägg och genomförande

Upplägget var att fokusera uppgiften till programmering av den tvåvägsriktade länken genom att använda befintlig resursstyrare och taktisk simulator. även med detta angreppssätt krävdes som väntat en omfattande insats att förstå hur de befintliga delarna fungerar internt och informationen ska förmedlas mellan dem. Artikeln och konferensbidraget som skrivits under arbetets gång handlar om kunskap som krävs för att genomföra värderingar, närmare bestämt plattformens radarsignatur och hur militär nytta värderas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01259

Statistik för sidan