Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Värdedriven bilelarkitekturutveckling

Diarienummer
Koordinator SAAB Automobile Aktiebolag - A1-5 TLER
Bidrag från Vinnova 2 245 730 kronor
Projektets löptid oktober 2007 - april 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar till att definiera utvärderingskriteria som är relevanta vid utveckling och underhåll av en elarkitektur, och hur dessa kriteria analyseras i olika faser. Analys av kriterierna ger en prognos på hur ´bra´ arkitekturen är. Det är viktigt idag eftersom en tydlig trend inom bilindustrin är att bygga en stor mängd bilar på några få gemensamma arkitekturer, med konsekvensen att stora kostnader är knutna till dessa arkitekurer. Fel teknologival i tidiga faser kan bli kostsamma i senare faser. Det övergripande målet är att höja konfidensnivån på att arkitekturen kommer att uppfylla definerade mål och förväntningar.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet förväntas utveckla kompetens och resultat relevanta för bilindustrin, och tillämpa resultaten inom pågående arkitekturutvecklingsaktiviteter inom GM. Reslutaten dokumenteras i tekniska rapporter, vetenskapliga artiklar och 1 Licentiat-avhandling.

Upplägg och genomförande

Arbetet planeras utföras av en industridoktorand. Doktoranden utför majoriteten av arbetet hos Saab Automobile i Trollhättan. Vissa aktiviteter (deltagande i doktorandkurser, möten med handledare, mm) kommer att ske på Chalmers. En styrgrupp med deltagare från Saab och Chalmers kommer att följa upp projektets fortskridande.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02773

Statistik för sidan