Vårda resultat från BFP

Diarienummer 2013-04612
Koordinator Arbio Aktiebolag - Skogsindustrierna
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Baserat på resultaten från Branschforskningsprogrammet BFP och den nya NRA 2020 planerades ett arbete för att definiera ett strategisk innovations- och forskningsprogram. Eftersom NRA 2020 är en forskningsagenda så var projektmålet att kunna redovisa en innovationsagenda för samma område som forskningsagendan NRA 2020. Som ett led i detta ingick också att vårda resultaten från BFP och verka för att resultaten kommer till tillämpning i näringen. Detta har uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

Resultat från projektet är en rapport med förslag till ett program för innovation och forskning i syfte att fullfölja satsningar från BFP i anpassning till NRA 2020. Till detta har kommit en samordning med andra sektorer varvid resultatet blivit en samlat program för den biobaserade sektorn.

Upplägg och genomförande

Arbetet har genomförts i en omfattande mötesverksamhet i tre nivåer: ledningsgrupp, referensgrupp och seminarier. Totalt har ett 100-tal personer involverats mer eller mindre.

Externa länkar

Hemsida för det nyligen startade forsknings- och innovationsprogrammet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.