Vård och design

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Svensk Industridesign
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - maj 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet att visa hur designprocessen kan bidra till utvecklingsarbetet hos de regionala Vinnovafinansierade Innovationsslussarna, har uppnåtts genom olika workshopar. Målet att utveckla förslag till strukturer för designrelaterad testbädd har också uppnåtts, genom utveckling av testbädd för tjänster inom SLL / Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen. En Testbädd också öppen för Innovationsslussen SLL-Innovation.

Resultat och förväntade effekter

ökad insikt och framförallt samstämmigare kunskap om effekten av designinsatser och om designprocessen som utvecklingsverktyg i Innovationsslussarnas arbete. Ett bredare brukarfokus på primära och möjliga vårdtagare, anhöriga, vårdgivare, servicegivare, etc, kan starkt påverka möjligheterna för produkter och tjänsters framgång. Projektet har resulterat i ett antaget förslag inom Stockholms Läns Landsting.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts främst genom fyra workshopar med personal inom Innovationsslussar och SLL, Stockholms Läns Landsting. Workshoparna bedrevs utifrån designprocessen med olika designmetoder, för utveckling av produkter och tjänster. Som väntat visar det sig att arbete med designmetoder, i större omfattning bör ingå i tidigt analys- och utvecklingsarbete.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.