Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Välkommen till min plats! - elever söker och delar kunskap om sitt närområde i nutid, dåtid och framtid

Diarienummer
Koordinator WIKIMEDIA SVERIGE
Bidrag från Vinnova 464 980 kronor
Projektets löptid november 2015 - november 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftar till att ta fram verktyg och kunskap om hur undervisning kan nyttja de digitala plattformarna, Wikimini, Wikipedia och Riksantikvarieämbetets platser.se i samarbete med civilsamhället och kulturarvssektorn. I konceptet finns tre centrala områden: Historia - att lära utifrån sin närmiljö med perspektiv på nutid, dåtid och framtid. Språk och kommunikation - språkliga genrer och framställningssätt i och utanför digitala plattformar. Medie och informationskunnighet - skapa i digitala plattformar med hänsyn till källors trovärdighet och användbarhet.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har nått sina mål och finns i helhet samlad som en öppen lärresurs med instruktioner, rekommendationer och lärdomar från erfarenheterna med de klasser i Stockholm stad som var engagerade i projektet. De fria licenserna gör resursen tillgänglig för alla att anpassa och upprepa efter lokala behov, oavsett var i landet undervisningen genomförs.

Upplägg och genomförande

Det praktiska genomförandet flöt på otroligt bra tack vare engagerade lärare, elever, projektdeltagare och en kunnig referensgrupp. Efter det har projektet varit representerat vid fler nationella och internationella evenemang än väntat. Vi ser det som ett tecken på stort intresse för att koppla skolans digitalisering till elevers närmiljö och kulturarv och att öppna plattformar möjliggör samverkan och undervisning över klassrummets gränser.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-04634

Statistik för sidan