Välkommen till min plats! - elever söker och delar kunskap om sitt närområde i nutid, dåtid och framtid

Diarienummer 2015-04634
Koordinator WIKIMEDIA SVERIGE
Bidrag från Vinnova 464 980 kronor
Projektets löptid november 2015 - november 2017
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet kommer att utveckla, tillhandahålla och sprida en öppen lärresurs (OER) som kombinerar kunskap och förmågor kopplat till digitalt skapande och källkritiskt förhållningssätt med styrdokumentens kunskaps- och värdegrundskrav. Tre digitala plattformar, Wikipedia, Platsr och Stockholmskällan, förs samman till en helhet med utgångspunkt i elevers fysiska närmiljö. Elever från olika bakgrunder och åldrar ges stärkt demokratisk röst, ökad MIK, och resursen uppnår flera pedagogiska vinster och ett mervärde då fler intresserade kan ta del av materialet.

Förväntade effekter och resultat

Lärresursen tas fram med sex klasser och kommer att innehålla instruktioner, filmmaterial och elevexempel så att lärare effektivt kan använda IT i undervisningen på ett naturligt sätt och samtidigt uppnå sina läromål. Genom att aktivt delta i de tre digitala plattformarna får eleverna en ökad förståelse för hur de fungerar, vilken roll de har och hur de påverkas av sina användare. Materialet kommer enkelt att kunna modifieras för användning i andra kommuner. Det innefattar ett samarbete där skola, civilsamhälle och minnesinstitutioner möts i frågor om digital delaktighet.

Planerat upplägg och genomförande

Ett grundmaterial kommer att börja sammanställas i början av projektet så att det är användbart för lärarna och de deltagande klasserna. Pedagoger och plattformsexperter kommer att sköta fortbildningen av lärarna, inhämtning av hur lärare och elever upplever arbetet, genomföra förbättringar och kompletteringar av material. Materialet kommer att testas i två klasser vardera inom skolår 1-3, 4-6 och gymnasiet. Projektgruppen har redan tagit emot intresseanmälningar och urvalet kommer att bland annat ske baserat på geografisk spridning i kommunen (med ett fokus på förorterna).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.