Validering Xcellent

Diarienummer
Koordinator XPANSION AFFÄRSPARTNER NESTERUD WIIK AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid augusti 2011 - april 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

En validering kan legitimera och skapa förtroende för Xcellent vilket innebär goda förutsättningar för att skapa ett nytt affärsområde mot en delvis ny målgrupp. Detta ökar trovärdigheten och ger en trygghet i att kunden får just det vi säger att vi erbjuder.

Resultat och förväntade effekter

Valideringen stärker både verktygets och Xpansions trovärdighet och valideringen skulle föra med sig en kraftfull hävstångseffekt på våra investeringar. Xcellent skulle även få högre status och ett större värde bland våra befintliga kunder. Det skulle också skapa konkurrensfördelar på en marknad med nya kunder. Anledningen är att den typ av paketerade tjänster som vi vill utveckla, är enkla att förklara och distribuera vilket innebär oändliga möjligheter för fortsatt produktutveckling.

Upplägg och genomförande

Granskning av att mätinstrumenten mäter reliabelt och att resultat är relevanta för sin kontext. Data analyseras med avseende på reliabilitet dvs. pålitlighet i mätningarna. För validitetsfrågan väljs en teoretisk modell för hur data om ledarskapsvariabler relaterar till organisationsteoretiska begrepp. Detta kommer att ske via litteraturstudier och analyser av de kontexter där Xcellent tillämpas. Bedömningar av validiteten hos instrumenten i Xcellent och i den programteori för utbildningsinsatser som många gånger blir resultatet av dessa kartläggningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.