Validering för tillämpning UU Innovation

Diarienummer 2017-04894
Koordinator Uppsala universitets Projekt Aktiebolag - Uppsala universitets Projekt AB
Bidrag från Vinnova 7 555 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång Validering för Tillämpning 2018-2019

Syfte och mål

Målet är att tidigt eliminera kommersiell risk genom att genomföra verifieringsaktiviteter i enskilda projekt så att kundnytta, unicitet och potential säkerställs.

Förväntade effekter och resultat

Genom att aktivt arbeta med inspirationsaktiviteter på universitetet, innovationsnätverket i Uppsala och möjligheten att "investera" i innovativa idéer via VFT-programmet, förväntar vi oss ett ökat inflöde av idéer samt ett ökat utflöde av "attraktiva innovationsprojekt". Attraktiva innovationsprojekt är projekt hos UU Innovation som har fått stöd via rådgivning, har reducerat kommersiella risker via VFT-programmet och har fått en större finansiering från extern part.

Planerat upplägg och genomförande

Genom den process vi har etablerat genomför affärs- och IP-rådgivare i projektets tidiga skede en kvalitetsgranskning av idéer i inflödet och indentifierar potentiella tekniska och kommersiella risker. Vi arbetar kontinuerligt med att öka vår samlade kompetens genom kurstillfällen och utvecklingsprogram för affärs- och IP-rådgivare samt kontinuerligt expanderar vårt gemensamma nätverk. Vi har även under 2018-2019 valt att satsa på nya fokusområden som e-hälsa och sociala innovationer och en aktiv process för att bygga team runt forskare med innovativa idéer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.