Validering För Tillämpning UmU

Diarienummer 2017-04899
Koordinator UMEÅ UNIVERSITET HOLDING AB
Bidrag från Vinnova 7 000 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång VFT 2018-2019

Syfte och mål

Projektets övergripande mål är att bidra till ökat nyttiggörande och tillämpning av forskningsresultat och kunskapstillgångar genererade inom universitetets miljöer.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska resultera i att fler idéer som genereras vid Umeå universitet kommer samhället till nytta. Nyttiggörande inkluderar t ex begreppen; Start-upbolag, Licensiering av rättighet, sociala innovationer, och andra former av tillämpningar. Projektet bidrar till att öka det totala inflödet av idéer, samt ökar den andelen validerade projekt som förs över till annan aktör. Valideringsprocessen förväntas öka kvaliteten på validerade idekoncept, samt minska teknisk och kommersiell risk.

Planerat upplägg och genomförande

2018-2019 vill vi därför utveckla och implementera en ide- och valideringsprocess som: - Bedrivs utifrån ett brett nyttiggörandeperspektiv, involverande tillämpning inom befintliga verksamheter, licensiering- och start-ups, samt sociala innovationer, - Säkerställer en snabb och effektiv hantering av idéer oavsett vetenskaplig disciplin, eller nyttiggörandestrategi. - Innehåller tydliga överlämnings- och exitpunkter, t ex när de överlämnas till inkubator, idébank eller extern aktör, alternativt negativ validering/exit.

Externa länkar

Umeå universitet Holding AB hemsida

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.