Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Validering av komplexa systemmodeller

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - Saab Aerosystems
Bidrag från Vinnova 2 912 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - juni 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Inom projektet framtagen metodik uppfyller fördefinierad målsättning att öka förutsättningarna att ta tidiga modellbaserade designbeslut. Projektet har stärkt samarbetet mellan industri och akademi, och även influerat grundutbildningen på Linköpings Universitet. Projektet har även haft samarbete med det EU-finansierade forskningsprojekt CRESCENDO med mer än 60 partners från Europeisk flygindustri och akademi. Detta har bidragit till förbättrade internationella kontakter inom området Virtual Testing and Virtual Certification.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i ny metodik för tidig validering och osäkerhetsanalys av simuleringsmodeller. Metoden är avsedd att tillämpas vid brist på mätdata från aktuellt system, och möjliggör utnyttjande av osäkerhetsinformation från komponentnivå för bedömning av osäkerhet på modellnivå. Metoden är implementerad i ett Modelica-baserat komponentbibliotek för modellering och simulering av grundflygplansystem, och utvärderad i en industriell tillämpning. Projektet har även bidragit till utvecklingen av Saab Aeronautics Handbook for Development of Simulation Models.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i samarbete mellan Saab Aeronautics och Avdelningen för Maskinkonstruktion vid IEI, Linköpings Universitet. Projektet har inkluderat en industridoktorand från Saab Aeronautics med placering på Linköpings Universitet. Bidraget från Saab Aeronautics är i första hand tillgodoseende av industriell relevans, tillhandahållande av metoder, verktyg, simuleringsmodeller, samt utvärdering av framtagen metodik.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01262

Statistik för sidan