Validering av in vitro diagnostiska applikationer av CETSA metoden

Diarienummer 2015-04718
Koordinator Pelago Bioscience AB
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - december 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång 2015-03534-en

Syfte och mål

Utveckling av CETSA testformat för att kunna ta fram diagnostiska verktyg för att optimera behandlingsformat för varje enskild patient. CETSA testformaten skall kunna kvantifiera läkemedelsindbindning (target engagement) for att kunna sätta den rätta dos av medicin i den enskilde patienten. Samtidigt kan vi med CETSA validera existerande och nya biomarkörer för profilering av båda nya och befintliga läkemedel i prov från den enskilde patienten. Efter noggrann validering i kliniska studier blir det möjligt att välja den bäst lämpade medicin för bästa möjliga behandlingsutfall.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten från de genomförde studierna kommer att förbättra möjligheterna för utveckling av nya riktade cancer läkemedel. Genom analys av vävnader och in vitro cell kulturer har vi ökat kunskapen om sammanhang mellan dos, exponering, inbindning och effekt av det undersökta läkemedlet. Samtidigt har utvecklingen av CETSA testformaten och analysverktygen på Pelago Bioscience ökat den kommersiella potentialen för CETSA metoden. De uppnådda resultaten kommer även att ha stort genomslag på det fortsatta arbete med utveckling av in vitro diagnostiska CETSA format.

Upplägg och genomförande

Samarbetet mellan de läkevetenskapliga experterna på Karolinska Sjukhuset, grundforskare på Karolinska Institutet och andra svenska SME´s har ökat Pelago Bioscience AB´s kunskap och förutsättningar för den fortsatta utvecklingen och nyttjandet av CETSA metoden. Stor vikt har lagts på praktisk laboratorie arbete för att förbättra metoden som analys verktyg - vilket nu ger utslag i båda kvalitet, kapacitet och användbarhet för våra kunder.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.