Välfärdens material från uthållig skogsråvara

Diarienummer
Koordinator Södra Skogsägarna ekonomisk förening
Bidrag från Vinnova 390 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - mars 2013
Status Avslutat