Vaggerydsterminalen

Diarienummer
Koordinator PGF LOGISTIK AB - Peter Rostedts Åkeri AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - januari 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01416

Statistik för sidan