Vaggerydsterminalen

Diarienummer 2008-01416
Koordinator PGF LOGISTIK AB - Peter Rostedts Åkeri AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - januari 2009
Status Avslutat