Vågfångst

Diarienummer 2018-04550
Koordinator ANDRÉN ARKITEKTUR AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2015-06960-en

Externa länkar

Vågfångst - insamling av flytande skräp genom vattnets naturliga rörelser