Vågfångst

Diarienummer 2018-04550
Koordinator ANDRÉN ARKITEKTUR AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Externa länkar