Vädergenerering på AstaZero

Diarienummer
Koordinator ASTAZERO AB
Bidrag från Vinnova 3 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - november 2020
Status Pågående

Syfte och mål

För att vidare utveckla AstaZeros förmåga att bistå utveckling av fordon och sensorer inom aktiv säkerhet och självkörande fordon kommer detta projekt att titta på hur väder påverkar sensorsystem på fordon. Ett förslag kommer tas fram på hur man på AstaZero ska kunna skapa olika vädermiljöer på ett repeterabart och kontrollerbart sätt för att kunna stödja utvecklingen av olika sensorer.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ämnar bygga kompetens hos AstaZero avseende väders påverkan på sensorsystem i fordon. Ett antal referensväder kommer att definieras tillsammans med fordonsindustrin. Dessa referensväder ska sedan återskapas i en temporär miljö för att skapa underlag till en kravspecifikation för permanent installation av vädergenerering för valda vädertyper på AstaZero. Denna kravspecifikation skall bl.a. innefatta dimensioner på testmiljön, effektbehov, vattenbehov mm. Möjliga begränsningar i t.ex. luftfuktighet, temperatur och vindhastigheter skall också dokumenteras.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är delat i fyra arbetspaket: 1) State-of-the-Art litteraturstudier om hur sensorer påverkas av olika väderfenomen 2) Definition av referensväder 3) Hur generera olika referensväder på provbanan? (inkl testning) 4) Kravspecifikation för vädergenerering

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 december 2020

Diarienummer 2018-01930

Statistik för sidan