Vad innebär och i forskning och utveckling? Innovationsdrivande forskning inom tjänstesektorn.

Diarienummer 2010-02709
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för Service Management
Bidrag från Vinnova 214 650 kronor
Projektets löptid december 2010 - september 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har vid olika tillfällen frågat ansvariga chefer i de forsknings- och utvecklingsprojekt vi medverkat i om hur de ser på forskarnas roll i och betydelse för utvecklingsarbetet. De menar att detta varit en förutsättning för att få i gång arbetet och att utveckla det. Dels handlar det om att samarbetet ger legitimitet åt beslutet att överhuvudtaget ta tag i den problematik som projektet handlar om. Dels handlar det om att ge legitimitet åt det ofta tuffa arbetet med organisatoriska innovationer.

Resultat och förväntade effekter

Det gemensamma intresset hos forskare och organisationens chefer och medarbetare att utveckla verksamheten i riktning mot högre effektivitet och större kundnytta är den centrala drivkraften. För att kunna generera teorier gör sig forskaren beroende av praktiker som ser till att det händer saker i organisationen. För att kunna förändra och utveckla verksamheten gör sig praktiker beroende av forskaren som ger legitimitet och stöd. Denna symbios kan få igång processer som, om det fungerar, efterhand blir irreversibla och självgående.

Upplägg och genomförande

En viktig roll för forskarna är att stimulera chefer och medarbetare att delta i utvecklingsarbetet genom att visa på de poänger som ett aktivt medverkande kan ge för målgruppen. Forskarna kan ge stöd åt en omprioritering genom att de långsiktiga vinsterna blir tydligare och att de förändringar som görs i verksamheten synliggörs. Chefer och medarbetare får argument för sig själva och för andra som gör det lättare att satsa tid på utvecklingsarbetet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.