Utvecklingsverktyg för IPTV baserade tjänster

Diarienummer
Koordinator Acreo AB - Acreo AB, Kista
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - oktober 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att stödja interaktiva TV tjänster baserade på OpenChoice genom att i samarbete med Clayster utveckla ett tjänsteutvecklingsverktyg SDK för deras plattform. Detta SDK har sedan verifierats genom att i projektet på ett framgångsrikt sätt utveckla en delmängd av en kvarboendetjänst och demonstrera denna för SABO och HI. som båda är partners i projektet. Av resursskäl gjordes detta inte i testbädd utan det får ske i annat projekt men demonstrationen blev mycket uppskattad och gav för våra partners en bekräftelse på att detta var vägen framåt

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet och den demonstration som gjordes för projektets partners var att SABO och deras BoIT grupp nu går vidare med att införa vad som benämnts OpenPlatform och där Claysterplattformen med OpenChoice SDK kommer att vara en väsentlig del. Acreo är redan involverade i arbetet med OpenPlatform. Flera IPTV operatörer har nu för avsikt att integrera denna plattform till sin TV lösning för interaktiva tjänster baserade på öppen TV, dvs OpenChoice

Upplägg och genomförande

Upplägget med en stark koppling till en kommersiell aktör, i detta fall Clayster och med intresserade potentiella användare som SABO:s BoIT grupp och HI har varit en styrka. Därigenom kommer resultatet av projektet nu att gå vidare i ett kommersiellt projekt, OpenPlatform. Vad som underskattades var porteringen av utvecklingsmiljön som tog alldeles för stor del av projektet och därigenom begränsade utrymmet för tjänsteutveckling. å andra sidan finns nu miljön på Acreo och kan användas i kommande projekt för utveckling av TV baserade interaktiva tjänster

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.