Utvecklingsmiljö för Coresonic SIMT DSP

Diarienummer
Koordinator Coresonic AB
Bidrag från Vinnova 1 600 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - februari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03793

Statistik för sidan