Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger tisdagen den 13 juni kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast onsdagen den 14 juni kl 8:00.

Utvecklingsmiljö för Coresonic SIMT DSP

Diarienummer
Koordinator Coresonic AB
Bidrag från Vinnova 1 600 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - februari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03793

Statistik för sidan