Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utvecklingsmiljö för Coresonic SIMT DSP

Diarienummer
Koordinator Coresonic AB
Bidrag från Vinnova 1 600 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - februari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03793

Statistik för sidan