Utvecklingsmiljö för Coresonic SIMT DSP

Diarienummer 2009-03793
Koordinator Coresonic AB
Bidrag från Vinnova 1 600 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - februari 2011
Status Avslutat