Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utvecklingskonceptet MIO

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - IBL
Bidrag från Vinnova 1 199 231 kronor
Projektets löptid december 2016 - november 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Bakgrunden till projektet är ett nyttiggörandegap mellan å ena sidan teoretisk forskning inom området innovationsledning och organisering i offentlig sektor och å andra sidan praktikens behov av tillämpbar kunskap. Projektet har därför tagit fram, genomfört och utvärderat utvecklingskonceptet MIO. Det består av en utbildningsinsats med tillhörande coachning och är riktat mot kommunala chefer i syfte att hållbart stärka kommuners innovationsförmåga. Utvecklingskonceptet togs fram genom interaktiv samverkan mellan intermediärer, forskare samt kommuner.

Resultat och förväntade effekter

Vi har uppfyllt resultatmålet att ta fram, genomföra och utvärdera utvecklingskonceptet MIO. Samverkan mellan parterna under utvecklingsarbetet har bidragit till att konceptet svarar mot reella utvecklingsbehov hos målgruppen, vilket bidrar till upplevd relevans hos deltagarna på individnivå. Genom de verksamhetsnära innovationsprojekten kan vi även identifiera nyttiggörande på verksamhetsnivå, genom att deltagarna kunnat tillämpa kunskaper och metoder i innovationsledning och organisering.

Upplägg och genomförande

I Utvecklingskonceptet MIO förpackas underlag för reflektion och utökad handlingsrepertoar. Utvecklingskonceptet består av fem heldagar utbildningsinsats samt coachning, riktade till chefer i kommunal verksamhet. Vårt coachande förhållningssätt utgår från chefens och verksamhetens behov och syftar till att ytterligare öka chefens förmåga att kontextualisera kunskap. Konceptet bidrar till att kommunala chefer kan utveckla sin kunskap och handlingskraft för att, utifrån befintligt handlingsutrymme, skapa förutsättningar för innovationsarbete bland medarbetarna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04474

Statistik för sidan