Utvecklingskonceptet MIO

Diarienummer 2016-04474
Koordinator Linköpings universitet - IBL
Bidrag från Vinnova 1 199 231 kronor
Projektets löptid december 2016 - november 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Det finns ett nyttiggörandegap mellan å ena sidan teoretisk forskning inom området innovationsledning och organisering i offentlig sektor och å andra sidan praktikens behov av tillämpbar kunskap. Syftet med projektet är att ta fram utvecklingskonceptet MIO. Utvecklingskonceptet MIO består av en utbildningsinsats med tillhörande coachning och är riktat mot kommunala chefer i syfte att hållbart stärka kommuners innovationsförmåga. Utvecklingskonceptet tas fram genom interaktiv samverkan mellan intermediärer, forskare samt kommuner.

Förväntade effekter och resultat

Resultatmål 1:bygga intermediärernas kompetens. Dessa ökar sin förmåga att stödja organisationernas utveckling genom att bygga upp sin kunskap. Resultatmål 2: ta fram, genomföra och utvärdera utvecklingskonceptet MIO. Deltagarna kan tillämpa kunskaper och metoder i innovationsledning och organisering. Effektmål 1: intermediärerna har byggt nödvändig kompetens att i egen regi kunna driva och vidareutveckla MIO som ordinarie verksamhet. Effektmål 2: MIO har nått fler deltagare som har förmåga att tillämpa sin nya kunskap och metodik inom sina egna organisationer.

Planerat upplägg och genomförande

MIO förpackar underlag för reflektion samt ökar forskarnas förmåga att nyttiggöra kunskapen. Preliminärt består utvecklingskonceptet av fem heldagar utbildningsinsats samt coachning, riktade till chefer i kommunal verksamhet. Vårt coachande förhållningssätt utgår från chefens och verksamhetens behov och syftar till att ytterligare öka chefens förmåga att kontextualisera kunskap. Utvecklingskonceptet vill klä på chefer det de behöver för att,utifrån sitt handlingsutrymme, skapa förutsättningar för innovationsarbete bland sina medarbetare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.