Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utvecklingskonceptet MIO - rekonceptualisering för ökad spridning och nyttiggörande

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Bidrag från Vinnova 979 234 kronor
Projektets löptid december 2018 - juli 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

I projektet har vi vidareutvecklat och omformat Utvecklingskonceptet MIO, som handlar om ledarskap för innovation i kommuner, till ett koncept som ”utbildar utbildare”, för ökad spridning och nyttiggörande i kommuner. Vi har bland annat arbetat med att ta fram digitala lösningar såsom webbaserade föreläsningar. Den primära målgruppen för det nya konceptet är personer med utvecklingsuppdrag i kommuner (här utbildare), den sekundära målgruppen är de ledare och medarbetare som i sin tur utbildas av utbildarna i kommuner.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i ett koncept för "utbildning av utbildare" i kommuner. Resultatet ligger i linje med projektmålen: - en utbildningsplan för att utbilda utbildarna - digitala föreläsningar som utgör en resurs för utbildarna - utveckla ett handledningsmaterial för utbildaren - vidareutveckla befintligt material för målgruppen chefer i kommuner

Upplägg och genomförande

Vi har arbetat iterativt och utvecklat och anpassat konceptinnehållet under resans gång. Vi har arbetat med att ta fram underlag för ett nytt utvecklingskoncept; spelat in och redigerat föreläsningar samt initierat samverkan inom samt utanför vårt universitet. I projektet fick vi lägga om arbetet under resans gång - göra mer jobb själva! - eftersom en av de planerade stödparterna fick kapacitetsproblem.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 december 2018

Diarienummer 2018-04838

Statistik för sidan