Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utvecklingsarena för lärande kring tillämpat entreprenörskap

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN ESBRI - Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
Bidrag från Vinnova 1 911 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Grundtanken med detta pilotprojekt är att skapa en utvecklingsarena för lärande i tillämpat entreprenörskap (applied entrepreneurship).

Förväntade effekter och resultat

Projektet är ett pilotprojekt för att utveckla tre aktiviteter som på olika sätt bidrar till att fler undervisar i en anda av tillämpat entreprenörskap och att de som redan undervisar på det sättet fler verktyg och en möjlighet att lära av varandra och internationella experter. Under pilotåret är ambitionen att ha runt 20 personer på respektive (workshops, två genomförs). Att ha mellan 5-10 deltagare i Pioneering Faculty delen och ett universitet som deltar i STVP Faculty Fellows Program på Stanford.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet innehåller tre olika aktiviteter: 1) två workshops (WS1 våren 2014 och WS2 hösten 2014), 2) ett utvecklingsprogram för lärare Pioneering Faculty , 3) Stanford Techonology Ventures Program s Faculty Fellows Program (program på Stanford). För samtliga gäller att se till att nå ut till så många lärare på våra universitet och högskolor.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-05478

Statistik för sidan