Utvecklinga av stora scintillatorer för utökning av marknaden

Diarienummer
Koordinator Scint-X AB
Bidrag från Vinnova 2 700 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - januari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet - att tillverka stora scintillatorer för att nå en större marknad har delvis nåtts. Av flera skäl har Scint-X valt att utveckla processerna på chip 66x66mm istället för 130x130mm, något som godkänts av Vinnova. De flesta delmål i projektet har uppnåtts och en del av den tid som gick åt i början hämtades in igen mot slutet.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är att vi nu har hittat leverantörer och samarbetspartners som reproducerbart kan leverera chip som motsvarar våra behov. Genom projektets goda resultat gällande reflektor och fyllning, finns nu flera intresserade kunder och tillsammans med en av dessa har vi sökt och fått bidrag till ett projekt, NEMADE, inom programmet Catrene. De ´proof of concept´ vi fått ökar bolagets bevisade potential, något som är mycket viktigt i detta läge.

Upplägg och genomförande

Det viktigaste med upplägget och genomförandet är att vi tagit utvecklingen stegvis framåt genom iterationer. Vi har också sett till att själva vara mer involverade i de stegen i utvecklingen, framförallt etsningen, som vi tidigare haft mindre kunskap om. Detta upplägg har starkt bidragit till att vi fått mycket större kunskaper om våra strukturer, deras egenskaper och hur vi kan justera processerna efter olika dimensioner.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.