Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling och test av modell för innovationsledning i städers komplexa samverkansmiljöer med många aktörer o behov

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - februari 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Deltagande organisationer har fått verktyg för att effektivare gemensamt kunna identifiera och tolka komplexa innovationsbehov. De har också utvecklat och testat verktyg för att stärka samarbetsperspektivet i samverkan. Genom att samarbeta effektivt ökar den gemensamma förmågan att samverka kring ämnen rörande stadsutveckling. Genom den analys av projektets modell jämfört med svensk standard för innovationsledning har deltagarna fått kunskap om styrkor och svagheter hos projektets modell jämfört med standarden CEN/TS 16555-1:2013 för innovationsledning

Resultat och förväntade effekter

En enkel modell för innovationsledning i samverkan kring komplexa samhällsutmaningar har testats Modellen har utvecklats till en preliminärt operativ version Deltagande organisationer (FbL, LU, SP/RISE) har utvecklat förmåga att använda och sprida modellen i samverkan med andra aktörer SP/RISE har gjort en jämförelse mellan erfarenheterna av att tillämpa modellen och standarden SIS-CENT 16555-:2015 för innovationsledning Lunds kommun har förnyat arbetet med att samverka kring testbäddar Deltagande företag har etablerat nya former för samverkan

Upplägg och genomförande

SP/RISE som projektledare och expertkonsulten fungerar som ”utvecklingsenhet” till resten av gruppen. Genom kopplingen mellan parternas utvecklingsbehov kring innovationsledning, arbetsmodellen Forma/Kunna/Göra samt kunskap om innovationsledning i komplexa system utvecklas en förenklad modell, ett innovationsledningsverktyg. Detta testas mot verkliga case i två iterationer för att ge förbättringsmöjligheter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04535

Statistik för sidan