Utveckling och test av modell för innovationsledning i städers komplexa samverkansmiljöer med många aktörer o behov

Diarienummer 2016-04535
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - februari 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Att utveckla och testa en förenklad innovationsledningsmodell för samverkan mellan en mångfald av aktörer med olika behov och kompetenser kring hållbar stadsutveckling.

Förväntade effekter och resultat

En förenklad modell för innovationsledning kring komplexa samhällsutmaningar har utvecklats och ´institutionaliserats´ genom att testats på faktiska case. Lunds kommun har förnyat arbetet med att etablera och samverka kring testbäddar, samt testat innovationer från LU och företag i sina testbäddar. Deltagande företag har etablerat nya former för samverkan med LU och testbäddar inom Lunds kommun, samt utvecklat starkare förmåga till extern samverkan vilket gynnar deras egna innovationsarbete, förståelse av marknadsbehov och förnyelse.

Planerat upplägg och genomförande

SP som projektledare och expertkonsulten fungerar som ´utvecklingsenhet´ till resten av gruppen. Genom kopplingen mellan parternas utvecklingsbehov kring innovationsledning, arbetsmodellen Forma/Kunna/Göra samt kunskap om innovationsledning i komplexa system utvecklas en förenklad modell, ett innovationsledningsverktyg. Detta testas mot verkliga case i två iterationer för att ge förbättringsmöjligheter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.