Utveckling och kommersialisering av en ny typ av trygghetslarmsenhet

Diarienummer 2012-02099
Koordinator Open in Sweden Care AB - OpenCare
Bidrag från Vinnova 888 000 kronor
Projektets löptid juni 2012 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet löper enligt plan. Möte med referensgrupp (bestående av representanter för framtida marknad) bekräftar efterfrågan av den produkt/tjänst som projektet kommer att utveckla. Det finns önskemål om att kunna erbjuda larmet som ett alternativ till de produkter som finns på marknaden idag, t.ex. till personer med kognitiv funktionsnedsättning som inte kan hantera dagens larm. Dessa utmaningar kommer att hanteras internt inom kommun samt intresseföreningar (t.ex. demensförbundet) parallellt med projektet.

Resultat och förväntade effekter

Under etapp 1 har vi arbetat med kravställande av den kommande produkten/tjänsten. Funktionskrav, tekniska krav och användarkrav har definierat på både alarmenhet, basstation och centralenhet. Projektet har identifierat ett antal kundgrupper som är intresserade av att följa produktutvecklingen under etapp 2 och också medverka i kommande funktionstester. Funktionstester kommer att genomföras av både hårdvarans funktioner samt rena användartester med fokus på användbarhet, design och funktion och verksamhetsnytta.

Upplägg och genomförande

Projektet har haft regelbundna projektmöten både fysiska möten och via Skype. Befintliga tekniker och produkter på marknaden har inventerats för att säkerställa att vi kombinerar rätt funktionalitet. Användargrupp (användare/slutkunder) samt Referensgrupp (expertkompetens från kommunal verksamhet) har använts för att samla in information och identifiera funktioner och krav på den kommande produkten/tjänsten. Arbetet med användargruppen/brukarna har bedrivits i samarbete med Innovation Club. Ungdomarna har fått arbeta med insamling och analys av intervjudata.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.