Utveckling och demonstration av teknologi för recirkulerande aquakultur system i Kina

Diarienummer 2013-02244
Koordinator Wallenius Water AB
Bidrag från Vinnova 5 102 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - januari 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång 2013-01063-en

Syfte och mål

En RAS anläggning designades, uppfördes och driftsattes tillsammans med partnern Haiyang Aquatic Products Ltd. Anläggningen är idag fortfarande i kontinuerlig drift med en betydligt lägre vattenförbrukning och högre densitet av fisk, jämfört med de lokala RAS systemen. Anläggningen används flitigt som referens för nya kunder och partners och samarbetet med kunden är fortsatt mycket gott. En gedigen databas från driften har samlats in och används nu i den fortsatta utveckling av RAS system. Som en del i projektet har en studierapport med Stockholms Universitet blivit producerad.

Resultat och förväntade effekter

En RAS anläggning designades och installerades av Wallenius Water för att producera 35 ton plattfisk per år i Shandong, China och har varit i drift sedan Maj 2015. I Januari 2017 drevs systemet vid 57% av den designade kapaciteten och 90% av vattnet återcirkulerades. Anläggningen används flitigt av Wallenius Water som referens för nya kunder och tar emot många besökare. Forskning utförd i samarbete med Stockholms Universitet har visat att både kapital- och driftskostnader är högre för UV eller AOT jämfört med ozon för att inaktivera algen: P. subcapitata.

Upplägg och genomförande

Hela projektet att designa, installera, driftsätta och driva en RAS anläggning i Kina leddes och övervakades från Wallenius Water Sverige. Dotterbolaget i Kina utförde alla lokala inköp samt genomförde installation och driftsättning på siten. Partnern Haiyang Aquatic Products Ltd. i Kina uppförde byggnad och tankar där fiskproduktionen äger rum. Partnern har även ansvarat för den dagliga driften av anläggningen. Wallenius Water i Sverige samarbetade med Stockholms Univesitet för att utföra forskning kring olika desinfektionmetoder i RAS.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.