UTVECKLING OCH DEMONSTRATION AV ELEKTRIFIERAD SNÖSKOTER

Diarienummer
Koordinator VTC SERVICE AB
Bidrag från Vinnova 392 699 kronor
Projektets löptid januari 2010 - maj 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04902

Statistik för sidan