UTVECKLING OCH DEMONSTRATION AV ELEKTRIFIERAD SNÖSKOTER

Diarienummer 2009-04902
Koordinator VTC SERVICE AB
Bidrag från Vinnova 392 699 kronor
Projektets löptid januari 2010 - maj 2011
Status Avslutat