Utveckling i avvecklingstid - ett samtal om Glasrikets framtid

Diarienummer
Koordinator KALMAR KONSTFÖRENING - Kalmar konstmuseum
Bidrag från Vinnova 245 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - februari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Seminariedebatten har bjudit in deltagarna till att ta del av och beskriva andra möjligheter för Glasriket, detta via frågor som satt Glasrikets grundvalar under lupp. Så skedde också under den 22 februari och i efterdyningarna av seminariet. Ur den aspekten kan projektet, på grund av sin avvikande karaktär och kreativa, agitatoriska påverkan på individ och institutionsnivå beskrivas ha en positiv inverkan på debattklimatet i Glasriket.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har satt bollar i rullning hos andra kulturinstitutioner. Kalmar läns museum tar upp stafettpinnen med att föra diskussionen vidare inom Glasrikets utveckling, med fokus på idémässig innovation. Fler aktörer knyts till det fortsatta arbetet. Diskussionen som seminarietillfället skapade innebär att nya utsikter för Glasriket har gjorts gällande för nyckelpersoner inom området. De blir en del av seminariedeltagarnas och andra kulturinstitutioners referenspunkter i fortsatt debatt.

Upplägg och genomförande

Den 22 hölls seminariet Reform glasriket, där ca 45 personer från bransch, kultursfär och politik deltog. Föreläsarna levererade budskap som skakade om och öppnade för nya perspektiv i diskussionen om Glasriket. Planeringen ändrades vad gäller publikationen. Det fastslogs att dokumentationen av workshopen gör sig bäst i publikationen samt att kvaliteten på skriften tjänar på att förläggas efter seminariet. I övrigt löpte planeringen av projektet som planerat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-02271

Statistik för sidan