Utveckling av validerade mätmetoder för att implementera EU rekommendation för definition av nanomaterial (steg 2)

Diarienummer
Koordinator Nordmiljö O. Grahn AB
Bidrag från Vinnova 139 800 kronor
Projektets löptid december 2012 - mars 2013
Status Avslutat