Utveckling av validerade mätmetoder för att implementera EU rekommendation för definition av nanomaterial (steg 2)

Diarienummer 2013-00019
Koordinator Nordmiljö O. Grahn AB
Bidrag från Vinnova 139 800 kronor
Projektets löptid december 2012 - mars 2013
Status Avslutat