Utveckling av unikt sprayplåster för adherensprevention

Diarienummer 2013-00267
Koordinator BioActive Polymers in Lund AB
Bidrag från Vinnova 2 603 900 kronor
Projektets löptid april 2013 - februari 2015
Status Pågående

Externa länkar

Hemsida BioActive Polymers