Utveckling av ultraljudsdiagnostik för ryggstrukturer (planeringsbidrag)

Diarienummer 2009-01168
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för kliniska vetenskaper
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - april 2010
Status Avslutat