Utveckling av svensk trä- och möbelindustri för användarinriktade och konkurrenskraftiga PLUS-produk

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för designvetenskaper
Bidrag från Vinnova 3 700 000 kronor
Projektets löptid maj 2008 - maj 2010
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00453

Statistik för sidan