Utveckling av storskalig produktionprocess för unik IR-sensor

Diarienummer 2014-04735
Koordinator JonDeTech Sensors AB - JonDeTech Sensors C/O Fireinvent
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har uppfyllt sitt syfte att industrialisera och skala upp företagets tidigare "labb-process" så att produkten (sensorn) kan produceras i stora volymer av konventionella mönsterkortstillverkare. Målen att bygga upp en marknads- och försäljningsorganisation, utveckla och förvalta IP-rättigheter samt hitta säljkanaler har också uppfyllts. Målet att vidareutveckla sensorn för att nå nya marknader har delvis uppfyllts i form av förädlade sensorsystem samt dubbelsidigt halvfabrikat.

Resultat och förväntade effekter

JonDeTech har utvecklat en industriprocess för s.k. fab-less tillverkning av IR-sensorer och byggt upp en sälj- och marknadsorganisation. Två ansökningar om applikationspatent har skickats in. En effekten av projektet är att JonDeTech har kunnat etablera sig som företag och att organisationen nu har tre anställda inom marknad och försäljning, tre anställda inom utveckling av tillämpningar och system, två anställda inom FoU samt en affärsutvecklare. Detta är totalt tre gånger fler än när projektet startade. Förväntade effekter är att företaget kommer att kunna vara med och konkurrera med etablerade IR-sensorföretag på en starkt växande marknad.

Upplägg och genomförande

JonDeTech har tillsammans med flera samarbetspartners, i små steg, tagit fram en industriellt gångbar tillverkningsprocess för IR-sensorer. Sensorerna tillverkas på ett s.k. flexibelt mönsterkort med formatet 9x12 tum. Idag innehåller en sådan panel 3400 sensorer. Utvärdering och analyser som gjorts av Fraunhofer IZM visar att processen kommer att fungera. Organisationen har byggts upp med hjälp av privata investerare och företaget fortsätter att växa. Produktionsutvecklingen fortgår, framöver med fokus på att förbättra utbyte, kvalitet och jämnhet.

Externa länkar

vår hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.