Utveckling av snabb samplings- och kontrollenhet för banbrytande radiosystem

Diarienummer
Koordinator Institutet för rymdfysik - Institutet för rymdfysik, Uppsala
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - juni 2009
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-04221

Statistik för sidan