Utveckling av robust informationsbärare baserad på RFID anpassad för integrering i textil

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelningen Material
Bidrag från Vinnova 1 282 800 kronor
Projektets löptid november 2018 - november 2020
Status Pågående
Utlysning Från linjär till cirkulär
Ansökningsomgång Fashiontech och foodtech

Syfte och mål

En RFID-tagg som ska integreras i en textil ställer flera och högre kvav på materialen och utformningen än vad som ställs på en RFID-tagg som ska fästas på prislapp eller stöldmärkning. En integrerad RFID-tagg måste klara att utsättas för värme, fukt, vatten, svett, kyla vid upprepade tillfällen. Tidigare genomfört projekt testade flera olika RFID-taggar som fanns tillgängliga på marknaden. Resultatet är att de flesta taggarna inte klarar mer än 10 tvätt- och torktumlingscykler, vilket inte är tillräckligt. Detta projekt avser ta fram en robust, liten och flexibel tagg för retail.

Förväntade effekter och resultat

En RFID-tagg som överlever ett klädesplaggs livslängd, som inte syns eller märks, är en förutsättning för att RFID-teknologi ska kunna användas som ett verktyg i hela den textila värdekedjan; detta inkluderar logistikkedjan, i butik samt hantering vid end-of-life där informationsbehovet är stort. Sortering inför materialåtervinning av textil med hjälp av RFID-teknologi har en enorm potential att bli ett mycket kraftfullt verktyg. Taggen ska följa med under plaggets livslängd, från tillverkning av plagget, via användning och fram till återbruk eller materialåtervinning.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras via sex arbetspaket: kritiska omgivningar under ett plaggs livstid, krav vid integration i plagg under produktion, utveckling av RFID-prototyp, test och verifiering, protokoll och standarder samt projektledning och kommunikation. projektet genomförs i nära samarbete mellan de ingående projektparterna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 november 2018

Diarienummer 2018-03573

Statistik för sidan