Utveckling av QCM-D ytor för rengöringsstudier

Diarienummer
Koordinator BIOLIN SCIENTIFIC AB - BIOLIN SCIENTIFIC AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - februari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Detergentbranschen har identifierats ha stor potential för QCM-D tekniken. För att nå ut med tekniken i denna bransch är standardiserade smutsfläckar ett krav. Projektets mål var att kunna belägga QCM-D sensorer med tre olika smutsfläckar samt att verifiera korrelation med rengöringsmätningar med etablerade standardtester. Det senare för att kunna ta sig in bland rådande rengöringsutvärderingsmetoder. För en av de tre utvalda modellfläckarna resulterade projektet i fläckprotokoll. Rengöringsmätningar har utförts framgångsrikt men korrelation med etablerade standardtester återstår.

Resultat och förväntade effekter

Av de tre modellfläckar som var målet nåddes en god bit med en, där protokoll tagits fram och tvättutvärdering genomförts. Protokollet ger reproducerbar film av god kvalitet, dock skulle fläcken gärna få vara svårare att tvätta bort för bättre utvärdering av effektivitetsskillnader bland olika diskmedel. Fläcksresultaten presenterades på 8th International Fresenius Conference on "Detergents and Cleaning Products´, 2014, Germany och fick ett extremt positivt mottagande. Responsen gav att standardfläckar är ett måste för denna marknad vilket visar att företaget är på rätt väg.

Upplägg och genomförande

Upplägget var att identifiera tre relevanta smutsfläckar, utveckla reproducerbara protokoll för att belägga fläckarna på QCM-D ytorna och därefter göra rengöringsanalyser för att korrelera QCM-D data med resultat ifrån metoder som i dagsläget används för rengöringsutvärdering inom fältet. Att ta fram beläggningsprotokoll för reproducerbara fläckar av god kvalitet var en utmaning. Vid motgång lades först den ena fläcken på is och därefter den andra för att pss nå så långt som möjligt i utvecklingen av den tredje. I retrospekt hade det troligen varit bättre om projektet hade satsat på endast en fläcktyp för att hinna ända fram till fläckprotokoll.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.