Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av produktionsteknik för supraledande acceleratorspole

Diarienummer
Koordinator SCANDITRONIX MAGNET AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 350 381 kronor
Projektets löptid november 2017 - februari 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med detta projekt var att som första svenska företag ta de första stegen in i branschen för supraledande magneter. Detta eftersom fler och fler laboratorier går mot att använda supraledare istället för normalledande spolar för att både minska effektförluster och uppnå högre fältstyrka. Projektet betraktas som lyckat ur flera perspektiv då det både både har lyckats med den avancerade, och för företaget nya, tillverkningen samt inneburit nya eller förstärkta relationer till laboratorier som i framtiden kan leda till fler projekt.

Resultat och förväntade effekter

De slutgiltiga resultaten beträffande spolens prestanda kommer först efter det att den genomgått en mätkampanj hos CERN. Där kommer spolen att kylas ner till strax över absoluta nollpunkten där den får sina supraledande egenskaper. Denna spole skiljer sig betydligt ifrån företagets vanliga produktion vilket innebar att hela tillverkningsprocessen fick ses över och anpassas. Genom detta gavs möjlighet att testa flera processer som kan bli användbara i den ordinarie produktionen. Projektet har resulterat i kontakter utanför företaget som följer projektet med intresse. Kontakterna kan förhoppningsvis öppna vägen för fler framtida projekt.

Upplägg och genomförande

Upplägget och genomförandet följde har följt den ursprungliga planen väl. Det har krävts mycket samarbete och informationsutbyte med specialister både från FREIA-laboratoriet och CERN för att få tillgång till den kunskap som krävdes, liksom med underleverantörer för att få de precisionsbearbetade detaljerna gjorda korrekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 november 2017

Diarienummer 2017-04384

Statistik för sidan