Utveckling av produktionsteknik för supraledande acceleratorspole

Diarienummer 2017-04384
Koordinator SCANDITRONIX MAGNET AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 398 700 kronor
Projektets löptid november 2017 - februari 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2017

Syfte och mål

Acceleratorvärlden utvecklas mot att använda magneter med supraledande spolar istället för de konventionella spolarna av koppar. Målet med detta projekt är att ta fram och testa en prototypmagnet i syfte att få större kunskap om de utmaningar som det innebär att ta de första stegen in på marknaden för magneter baserade på supraledande spolar.

Förväntade effekter och resultat

När projektet är över skall en prototypmagnet av en tidigare oanvänd design vara tillverkad och testad i en kryostat där den kylts ner till ungefär 2 Kelvin. Där är de supraledande egenskaperna hos spolarna aktiverar och det förväntade resultatet är att spolarna kommer att vara nästintill helt utan elektriskt motstånd och klara av att drivas med väldigt höga strömmar. Detta öppnar upp för möjligheter företaget att i framtiden enklare kunna delta i upphandlingar av andra supraledande magneter.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i flera avsnitt där det första och längsta går ut på att utveckla den kunskap som krävs om, samt identifiera möjliga problem i, tillverkningen. Detta kommer genomföras internt med hjälp av externa experter på området. Tillverkningen kommer att delas upp mellan underleverantörer, som tillverkar och bearbetar olika mekaniska detaljer, och Scanditronix som utför lindningen av spolarna. När prototypen är färdigtillverkad kommer den att testas tillsammans med FREIA-laboratoriet i Uppsala.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.