Utveckling av nya in vitro metoder för frontloading av reproduktionstoxikologi i läkemedelsutvecklin

Diarienummer 2008-00139
Koordinator AstraZeneca AB - AstraZeneca R&D Södertälje
Bidrag från Vinnova 4 050 000 kronor
Projektets löptid augusti 2008 - mars 2012
Status Avslutat