Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av nya in vitro metoder för frontloading av reproduktionstoxikologi i läkemedelsutvecklin

Diarienummer
Koordinator AstraZeneca AB - AstraZeneca R&D Södertälje
Bidrag från Vinnova 4 050 000 kronor
Projektets löptid augusti 2008 - mars 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00139

Statistik för sidan