Utveckling av ny vaccinprincip baserad på intracellulär antigen frisättning från nanopartiklar

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för immunteknologi
Bidrag från Vinnova 1 400 000 kronor
Projektets löptid september 2007 - augusti 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-00216

Statistik för sidan