Utveckling av nästa generation sorptionskyla

Diarienummer 2016-01151
Koordinator Airwatergreen AB
Bidrag från Vinnova 950 000 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - maj 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 2 - Innovationsprojekt i företag våren 2016 Y

Syfte och mål

Projektets syfte, att ta fram en effektivare kylmetod för luft genom att utveckla så kallad sorptionskylateknik, har uppnåtts genom att en metod för att energieffektivare torka luften innan vatten kan lastas på luften har utvecklats.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en ny, patentsökt, teknik för torkning av luft. Tekniken kommer att kunna kommersialiseras inom såväl avfuktning som kylaproduktion och vattenproduktion.

Upplägg och genomförande

Upplägg och genomförande - planering, konstruktion, tillverkning, testning - har följt uppsatt plan utan större avvikelser. Projektets budget har inte tillåtit några iterationer av konstruktionen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.