Utveckling av miljövänlig processgasrening för kafferosterier

Diarienummer 2014-00444
Koordinator Scandinavian Centriair AB
Bidrag från Vinnova 257 000 kronor
Projektets löptid mars 2014 - december 2014
Status Avslutat