Utveckling av metoder för genusmedveten process- och processinnovation

Diarienummer 2013-05473
Koordinator VERYDAY AB
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål har varit att identifiera och genomlysa mekanismer som påverkar väntetider och vistelsetider för män och kvinnor i akutvårdflödet på Karolinska sjukhuset.Veryday har på ett tydligt och illustrativt sätt lyckats förklara viktiga betendebaserade mekanismer som Karolinskas ledning har stor nytta av att känna till i sitt fortsatta arbeta för en mer jämlik vård i Sverige. Samtidigt har Veryday nyttjat normkritiska innovationsprocesser som kommer att berika vårt arbete med stora inflytelserika internationella företag.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet i Verydays studie är en rad kommunikationslösningar för Karolinska som gestaltas i en film som beskriver hur genusrelaterade beteenden kan neutraliseras för en mer jämställd vård. Karolinskas ledning är mycket intresserade av projektinnehållet och kommer redan att använda detta i utbildningssyfte för personalen internt. Vidare har Veryday ytterligare intressenter som vill jobba vidare med de lärdommar Veryday genererat för en mer jämställd vård.

Upplägg och genomförande

Vi har utfört djupintervjuer med sjukvårdspersonal och på plats på Karolinska och observerat vårdflödet för att på djupet förstå de mekanismer som driver relationen patient - vårdpersonal , men också relationen mellan patienter. Vi har kontinuerligt nyttjat Vinnovas genusforskare som bollplank samt deltagit i de workshopar som anordnats. Veryday har vidare använt sina kvalitativa researchmetoder som co-creation- och andra generativa metoder för att bygga slutresultatet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.