Utveckling av Mattecentrum

Diarienummer
Koordinator MATTECENTRUM
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid februari 2010 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00084

Statistik för sidan